Recent Nieuws

Aanpassing reglement op 22 juni 2021:

Om de vissers toe te laten tijdig uit te pakken wordt beslist vroeger over te gaan tot het trekken der nummers, vandaar volgende aanpassing:

Inschrijven wedstrijden:

Avondwedstrijden tot 1u voor de wedstrijd.

Individuele wedstrijden: Liefst op voorhand inschrijven, bellen ten laatste in de voormiddag tot 1,5u voor aanvang van de wedstrijd.

Koppel en marathon inschrijven tot donderdagavond.

Recent Nieuws op 15 mei 2021

Aanpassing reglement:

Iedere visser haalt zelf de leefnetten uit het water en reikt ze aan de weegploeg en deponeert ze in de daarvoor voorziene berging. Liefst met het koppelstuk naar voor zodat dit niet in de achterste draad blijft steken.

De voorziening tijdens de pauze of na de wedstrijd:

- Wedstrijden die aanvangen om 10:00 zoals koppel en marathon: Hamburger en braadworst.

- Wedstrijden die aanvangen vanaf 12:00 zoals club, criterium, 2-daagse, ...: Broodje met kaas of hesp.

- Avondwedstrijden: Hot-Dogs

- Er worden ook bouletten en cervela's voorzien.

 

Om de dames toe te laten de juiste hoeveelheden te voorzien verzoeken zij u tijdig (liefst een week op voorhand) te bestellen.