Aanpassing Reglement Punt 5:

Na weging deponeert iedere visser zijn eigen netten, netjes gestapeld, in de voorziene berging

Aanpassing Reglement Punt 6:

Koi boven ± 40cm (wedstrijdleiding beslist) wordt apart in een net gestoken en tijdens pauze of na de wedstrijd gewogen. Kleiner dan ± 40cm mag bij de andere vissen in het leefnet.